Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Antoni Kazimierz Jurak

ur. w 1957 roku w m. Puszno Skokowskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
W latach 1980-1981 był działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku. Po wprowadzeniu stanu wojennego był uczestnikiem strajku okupacyjnego w Fabryce Łożysk Tocznych. Po pacyfikacji strajku nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Zaangażowany był w zbieranie składek pieniężnych na kontynuowanie działalności oraz wydawanie podziemnych biuletynów. Użyczał swojego mieszkania na drukarnię i aktywnie uczestniczył w druku i kolportażu nielegalnego wydawnictwa pt. Biuletyn Informacyjny „Solidarność Ziemi Kraśnickiej”, a od wiosny 1982  r. do lipca 1983  r. w wydawaniu pisma związanego ze środowiskiem „Solidarności” Fabryki Łożysk Tocznych „Wola Narodu. Biuletyn Solidarności Walczącej”. Uczestniczył w spotkaniach grupy zajmującej się redagowaniem i kolportażem powyższego pisma m. in. w mieszkaniu Teresy Poseniak. W 1982 roku w zabudowaniach Antoniego Juraka ukrywał się Wiesław Pastuszko Przewodniczący Komitetu Strajkowego FŁT. W związku z kontynuowaniem działalności związkowej i uczestnictwem w druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych w Kraśniku Antoni Jurak był  w latach 1982-1987 inwigilowany i kontrolowany operacyjnie przez RUSW Kraśnik.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków