Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojtczak Michał

Michał Józef Wojtczak

ur. w 1954 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Michał Wojtczak był asystentem Instytutu Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaangażowanym w działalność opozycyjną w Regionie Toruńskim. 
We wrześniu 1980 roku został członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego sporządzał i rozklejał w miejscach publicznych Torunia miniaturki dowcipnych plakatów o charakterze antyreżimowym oraz zaangażował się w drukowanie i kolportaż wydawnictw niezależnych. Był współtwórcą oraz autorem tekstów do ukazującego się od stycznia 1982 r. do czerwca 1986 r. drugiego najważniejszego pisma podziemnego Regionu – „Kontry”, publikującej m.in. oficjalne dokumenty zdelegalizowanych władz NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję „łącznika” pomiędzy redakcją „Kontry” a Tymczasowym Prezydium Zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ „Solidarność”. Został również członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej. 
W latach 1982-1983 uczestniczył w organizowaniu tzw. emisji balonowych, czyli audycji Radia "Solidarność”, które były emitowane za pomocą nadajnika podczepionego do balonów swobodnie unoszących się nad Toruniem. Był odpowiedzialny za pisanie tekstów nadawanych audycji. W późniejszym czasie koordynował również proces ukazywania się w Toruniu prasy podziemnej.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003.
    • NSZZ Solidarność 1980-1989 tom 3 Polska Północna pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN