Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krysztoforski Bogusław
Bogusław Kazimierz Krysztoforski
ur. w 1956 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018

Biogram

Pan Bogusław Krysztoforski był pracownikiem Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. 
Dnia  5 listopada 1982 r. został internowany w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą na rzekome szkolenie wojskowe rezerwistów, które nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich a służyło jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia. Zwolniony dnia 2 lutego 1983 r.   

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej