Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Elżbieta Maria Filip

ur. w 1948 roku w m. Srebrzyszcze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Pani Elżbieta Filip zd. Sęk była represjonowana z powodu działalności w okresie wydarzeń marcowych 1968 r. W dniu 1.04.1968 r. wysłała kartkę pocztową do znajomego. Na karcie zamieszczone były hasła demonstrantów-uczestników wydarzeń marcowych 1968 r., które cytował w swym przemówieniu I Sekretarz PZPR Władysław Gomułka, cytaty z Dziadów Adama Mickiewicza oraz hasła autorstwa E. Sęk zawierające krytykę ówczesnych władz. Z tego powodu w dniu 2.04. wszczęto dochodzenie. Elżbiecie Sęk zarzucano, że działała w celu rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego. W dniu 24.04.1968 r. Prokurator Powiatowy w Zamościu zastosował wobec Elżbiety Sęk areszt tymczasowy. Jednocześnie wszczęto śledztwo, którego prowadzenie zlecono Wydz. Śledczemu KWMO w Lublinie. W toku prowadzenia śledztwa przeprowadzono analizę grafologiczną pisma Elżbiety Sęk. Ponadto dokonano przeszukań w domu w/w, inwigilacją objęto także rodziców i rodzeństwo. Sprawę zakończono skierowaniem oskarżenia do Sądu Rejonowego w Zamościu, który wyrokiem z 26.06.1968 r., na posiedzeniu niejawnym, skazał Elżbietę Sęk na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz utratę praw honorowych i obywatelskich na 3 lata. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 24.04.1968 r. do dnia 26.06.1968 r. Sąd Wojewódzki w Lublinie wyrokiem z dnia 30.09.1968 r. utrzymał powyższy wyrok w mocy. Karę więzienia Elżbieta Sęk odbywała w ZK w Chełmie. Zwolniona warunkowo z odbycia reszty kary postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie 20.05.1969 r. na okres próby do 20.05.1970 r. Po wyjściu z więzienia objęta została kontrolą operacyjną i poddana inwigilacji. Rozpoznawano postawę polityczną jej rodziny, analizowano jej kontakty także towarzyskie, gdyż wg oceny SB „utrzymywała kontakty z osobami negatywnie ustosunkowanymi do PRL”. Z uwagi na to, że mimo warunkowego zwolnienia pozbawiona była nadal praw obywatelskich i honorowych, nie mogła uzyskać pracy. Elżbieta Sęk kontrolowana była także w trakcie studiów na Wydziale Budowlanym WSI w Lublinie, które podjęła w 1970 r., a także po założeniu rodziny i wyjeździe do Puław. Kontrolę operacyjną zakończono w 1974 roku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej