Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kopeć Andrzej
Andrzej Kopeć
ur. w 1942 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2018

Biogram

Pan Andrzej Kopeć we wrześniu 1980 r. został wybrany wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarność” na Politechnice Gdańskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem strajku protestacyjnego. Pomagał ukrywać się aktywnemu działaczowi podziemnych struktur wrocławskiej Solidarności Eugeniuszowi Szumiejce. 
Jako członek Komisji Charytatywnej przy Kurii Biskupiej angażował się w organizację pomocy osobom internowanym oraz osobom, które po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywały się przed internowaniem lub w stosunku do których prowadzone były śledztwa. 
Należał do grona najściślej zakonspirowanych działaczy, którym powierzono m.in. organizację tajnego spotkania członków Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej z Lechem Wałęsą w listopadzie 1983 r. w Borach Tucholskich. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej