Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Byliński Janusz

Janusz Józef Byliński

ur. w 1952 roku w m. Zakroczym
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 473/2023
Biogram
W latach 1981-1989 był czołowym działaczem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w gminie Zakroczym. Pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Miejsko-Gminnego NSZZ RI „S”. W dniach 19-24 września 1981 r. był jednym z organizatorów strajku okupacyjnego rolników w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zakroczymiu. 
W grudniu 1981 r. wszedł w skład Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ RI „S”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Zajmował się organizowaniem pomocy osobom represjonowanym i ich rodzinom. W dniu 3 maja 1982 r. brał udział w manifestacji na ulicach Warszawy, a 12 maja tego samego roku współorganizował obchody pierwszej rocznicy rejestracji NSZZ RI „S”. Ponadto brał udział w przygotowaniu I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rolników Indywidualnych na Jasną Górę, która odbyła się 5 września 1982 r. 
Był inicjatorem powstania Duszpasterskiej Wspólnoty Rolników w Zakroczymiu. Brał udział w mszach św. organizowanych w rocznicę rejestracji NSZZ RI „S”, pielgrzymkach i dożynkach na Jasną Górę, a także innych uroczystościach związkowych. W 1987 r. współtworzył Tymczasową Radę Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Zakroczymiu, a w 1988 r. został jej przewodniczącym. Ponadto wszedł w skład Wojewódzkiej Rady Rolników Indywidualnych „S” w Warszawie. 
Z powodu prowadzonej działalności niepodległościowej znalazł się w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Andrzej W. Kaczorowski, Zakroczymska „Solidarność” rolnicza (1980-1990) [w:] Kurier Zakroczymski nr 18/2021, Wydanie Specjalne na czterdziestolecie NSZZ RI „Solidarność”