Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Szewczuk

ur. w 1966 roku w m. Wroclaw
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Pan Wojciech Szewczuk w latach 1982-1984 był działaczem Uczniowskiego Komitetu Oporu Społecznego (UKOS) w Bolesławcu. Działalność pana Wojciecha Szewczuka polegała na kolportażu ulotek, wytwarzanych przez podziemną "Solidarność" i UKOS, na terenie szkół ponadpodstawowych i na ulicach Bolesławca oraz kolportowaniu pism i wydawnictw tzw. „drugiego obiegu”. Ponadto brał udział w akcjach malowania napisów na murach oraz usuwaniu napisów i transparentów z hasłami komunistycznymi na terenie Bolesławca. Utrzymywał też kontakty z opozycjonistami z Wrocławia m.in. Anną i Zygmuntem Okoniami, udzielając pomocy osobom represjonowanym. W mieszkaniu rodziców pana Wojciecha Szewczuka mieścił się lokal konspiracyjny stanowiący miejsce spotkań oraz magazyn prasy 
i ulotek
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków