Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalewski Robert

Robert Janusz Kowalewski

ur. w 1958 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016
Biogram
W latach 1978-1980 był aktywnym działaczem Duszpasterstwa Akademickiego w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. W 1980 r. został członkiem Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na tej uczelni, a następnie działaczem tamtejszego NZS. Dostarczał z Warszawy do Radomia niezależne wydawnictwa i ulotki, był uczestnikiem strajki na WSI w 1981 r.
W 1981 r. zmienił uczelnię, został studentem Wydziału Mechanicznego Energetyki  Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Od 1982 r. rozpoczął współpracę z Grupami Oporu „Solidarni”, był odpowiedzialny za kolportaż ulotek oraz zaopatrzenie nielegalnej poligrafii. 
Jednocześnie był zaangażowany w działalność niezależnego harcerstwa. W latach 1980-1981 był członkiem Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. 
Biogram opracowano na podstawie: