Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Borucki Zygfryd

Zygfryd Włodzimierz Borucki

ur. w 1944 roku w m. Chełmża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015
Biogram
Zygfryd Borucki był członkiem NSZZ „Solidarność” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex” w Toruniu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. Brał udział w nielegalnych zebraniach działaczy „Solidarności” oraz zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw na terenie zakładu pracy.
Był uczestnikiem nielegalnej manifestacji na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu mającej miejsce w dniu 1 maja 1982 r.
W związku z  prowadzoną działalnością został internowany w okresie od  7 do 24 lipca 1982 r.  w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną. Uczestniczył w druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz brał udział w akcjach ulotkowych na terenie Torunia.
W 1987 r. został członkiem jawnego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w TPCZ "Merinotex". 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN