Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żytkowski Stanisław

Stanisław Żytkowski

ur. w 1948 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
Stanisław Żytkowski prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989. Był aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność’’, współorganizatorem ,,Radia Solidarność’’ oraz drukarzem i kolporterem materiałów bezdebitowych. W lipcu 1981 roku założył Polską Partię Demokratyczną, której celem było uzyskanie pełnej suwerenności dla Polski.
13.12.1981 r. został internowany i osadzony najpierw w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim, a następnie w OO w Głogowie, Ostrowie Wielkopolskim i Gębarzewie. Z internowania zwolniony 19.07.1982 r.
Pomimo zastosowanych represji, nie zaprzestał działalności opozycyjnej i zajął się pracą na rzecz ,,Radia Solidarność’’, a także drukował i kolportował nielegalne czasopismo ,,Feniks’’. Postanowieniem prokuratury w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31.01.1984 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w areszcie śledczym w Poznaniu. Z aresztu zwolniony na mocy amnestii 24.07.1984 r.
W 1987 roku został współzałożycielem gorzowskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. W 1988 roku objął funkcję przewodniczącego Rady Regionu ,,S’’.
W związku z działalnością opozycyjną, od 1987 roku był inwigilowany przez gorzowską Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN