Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wojciech Wiśniewski
ur. w 1953 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012

Biogram

Do września 1981 r. był przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Następnie przeszedł do Biura Projektów. Od początku 1981 r. znajdował się w zespole redakcyjnym tygodnika Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Petrochemii Płockiej pt. „Wprost”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie zaangażował się w działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Sporządzał, przechowywał i rozpowszechniał ulotki w Płocku i Maszewie Dużym. W związku z tym został tymczasowo aresztowany. W okresie od 11 kwietnia do 25 lipca 1983 r. był osadzony w Areszcie Śledczym w Płocku. Dnia 30 sierpnia 1983 r. postępowanie karne zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii. W kolejnych latach kontynuował działalność opozycyjną. Zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych oraz uczestniczył w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez podziemie „Solidarności”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

NSZZ "Solidarność" 1980-1989 t.5, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN