Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Wiśniewski

ur. w 1953 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Do września 1981 r. był przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Następnie przeszedł do Biura Projektów. Od początku 1981 r. znajdował się w zespole redakcyjnym tygodnika Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Petrochemii Płockiej pt. „Wprost”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie zaangażował się w działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Sporządzał, przechowywał i rozpowszechniał ulotki w Płocku i Maszewie Dużym. W związku z tym został tymczasowo aresztowany. W okresie od 11 kwietnia do 25 lipca 1983 r. był osadzony w Areszcie Śledczym w Płocku. Dnia 30 sierpnia 1983 r. postępowanie karne zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii. W kolejnych latach kontynuował działalność opozycyjną. Zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych oraz uczestniczył w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez podziemie „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ "Solidarność" 1980-1989 t.5, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN