Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ciesielczyk Marek
Marek Ciesielczyk
ur. w 1957 roku w m. Jaśkowice Legnickie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011

Biogram

Będąc studentem Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego brał aktywny udział w działalności niezależnych organizacji studenckich. W listopadzie 1978 r. w związku z niezadowoleniem z warunków sanitarnych w Domu Studenckim ,,Żaczek” zbierał podpisy pod petycją do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był jednym z założycieli (31 października 1980 r. uczestniczył posiedzeniu Komitetu Założycielskiego), a potem czołowych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie. Był również twórcą projektu statutu Zrzeszenia. Wiosną 1980 r. był współzałożycielem Akademickiego Ruchu Odnowy, jako apolitycznej organizacji pełniącej rolę studenckiego związku zawodowego. Zaangażował się w podziemne drukowanie ulotek, odezw i innych publikacji bezdebitowych. W latach 1979-1984 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN