Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Łabuz Kazimierz
Kazimierz Łabuz
ur. w 1947 roku w m. Mszana Dolna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011

Biogram

Pełnił funkcję przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Mszanie Dolnej. 13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu, Uhercach i Kielcach. Został zwolniony w dniu 19 listopada 1982 r. W czasie internowania wystąpił o wydanie paszportu emigracyjnego. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych w marcu 1983 r. W maju 1987 r. powrócił do kraju. W 1989 r. działał w Komitecie Obywatelskim NSZZ „Solidarność” w Mszanie Dolnej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN