Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Morawiec Julian

Julian Morawiec

ur. w 1934 roku w m. Radwan
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018
Biogram
Pracownik Krakowskich Zakładów Elektronicznych „Unitra - Telpod” w Krakowie. Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, a następnie wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej związku z zakładzie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego jeden z przywódców strajku okupacyjnego w „Telpodzie” w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. W związku z udziałem w strajku w dniu 31 grudnia 1981 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 21 stycznia 1982 r. skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, przy czym w wyniku apelacji prokuratury, orzeczono karę bezwzględnego pozbawienia wolności, której wszakże nie odbył w związku ze stanem zdrowia.
W 1985 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej