Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Celejewski Ireneusz

Ireneusz Józef Celejewski

ur. w 1957 roku w m. Staszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 100/2013
Biogram
Był aktywnym działaczem studenckim Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego NZS na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Brał czynny udział w akcjach podejmowanych przez NZS, m.in. był inspiratorem i organizatorem studenckiego strajku okupacyjnego (październik/grudzień 1981 r.), pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego na tym Wydziale. Inspirował środowiska akademickie do prowadzenia działalności politycznej w ramach NZS, kolportował wśród studentów wydawnictwa bezdebitowe, podważał legalność wprowadzania stanu wojennego, jego funkcjonowanie i decyzje wydawane przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, jak również decyzje o zawieszeniu działalności NZS. Został internowany 25 lutego 1982 r. Przebywał w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Szerokiej oraz Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Wolność odzyskał 23 lipca 1982 r. W kwietniu 1982 r. otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych (do października 1984 r.). Ponadto w latach 1982–1985, z uwagi na działalność opozycyjną, pozostawał w zainteresowaniu SB. W grudniu 1984 r. wyjechał na pobyt stały do Kanady.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej