Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Grabowska Ewa
Ewa Beata Grabowska
ur. w 1959 roku w m. Myślibórz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019

Biogram

Ewa Beata Grabowska od wprowadzenia stanu wojennego do końca 1989 r. działała w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. W ramach prowadzonej działalności zajmowała się drukowaniem i kolportowaniem podziemnych wydawnictw. Od połowy października 1982 r. do połowy kwietnia 1983 r. we współpracy z innymi osobami zajmowała się drukiem podziemnego tygodnika „Feniks” – organu Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. Drukowanie odbywało się w podziemnej drukarni zorganizowanej przez RKW w domu rodziców Ewy Grabowskiej, w Stawie koło Myśliborza. Druk obejmował również inne wydawnictwa takie jak: „Mały konspirator” Macieja Poleskiego, czy „Na probostwie w Wyszkowie” Stefana Żeromskiego. Od kwietnia 1983 r. Ewa Grabowska samodzielnie zajmowała się drukiem podziemnej prasy. Trwało to do czasu aresztowania jej ojca, Kazimierza Grabowskiego i likwidacji drukarni początkiem kwietnia 1984 r. przez Służbę Bezpieczeństwa. Ewa Grabowska kilkakrotnie, jako kurier RKW w Gorzowie Wlkp., jeździła z podziemną korespondencją do Wrocławia. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków