Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Czupryn Andrzej
Andrzej Czupryn
ur. w 1949 roku w m. Gościeradów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku, gdzie pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany decyzją Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Płocku i osadzony w Ośrodku Odosobnienia Internowanych we Włocławku. Z internowania został zwolniony w dniu 11 czerwca 1982 r. W ramach represji Służba Bezpieczeństwa zastrzegła mu możliwość wyjazdów zagranicznych w okresie od 30 kwietnia 1983 r. do 30 kwietnia 1988 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN