Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pająk Franciszek (o. Jerzy)

Franciszek (o. Jerzy) Jan Pająk

ur. w 1941 roku w m. Bieńkówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2020
Biogram
Kapucyn. Jako definitor oraz gwardian klasztoru w Krakowie, a następnie  od 1985 r. minister prowincjonalny Prowincji Małopolskiej Braci Mniejszych Kapucynów, w ciągu lat. 80 współpracował z środowiskami opozycyjnymi i niepodległościowymi organizując na terenie klasztoru uroczystości patriotyczne, integrujące środowiska kombatanckie (legionistów, żołnierzy podziemia niepodległościowego, sybiraków) i opozycyjne (podziemna „Solidarności”, członkowie rozwiązanego krakowskiego oddziału Polskiego Związku Artystów Plastyków, harcerze). Znany z głoszenia podniosłych kazań w czasie mszy świętych sprawowanych z okazji świąt narodowych. Współtwórca panteonu w Kaplicy Loretańskiej kościoła kapucynów, złożonego w tablic upamiętniające m.in. Józefa Piłsudskiego, Kazimierza Sosnkowskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego, Augusta Emila Fieldorfa czy br. Alberta Chmielowskiego.
Organizator pomocy dla objętych represjami działaczy opozycyjnych, m. in. wspierał finansowo i rzeczowo opozycjonistów pozostających bez pracy oraz rodziny pozbawionych wolności, ukrywał osoby poszukiwane. Udostępniał pomieszczenia klasztorne na potrzeby druku i kolportażu wydawnictw drugoobiegowych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków