Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kopówka Edward

Edward Kopówka

ur. w 1963 roku w m. Gałki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2017
Biogram
Już w trakcie nauki w LO im. Królowej Jadwigi w Siedlcach aktywnie działał w Ruchu Młodej Polski. Uczestniczył w akcjach ulotkowych i plakatowych w malowaniu haseł na murach. Był kolporterem ulotek, podziemnej prasy i książek. Był zaangażowany w druk pisma RMP „Młoda Myśl”, a następnie „ABC”. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemnych struktur „Solidarności”, współpracując m.in. z Siedleckim Komitetem Oporu Społecznego. Był kolporterem pisma siedleckiej opozycji „Metrum” i książek Wydawnictwa Metrum. Udostępniał swoje mieszkanie na składanie książek wydawanych przez „Metrum”. Był założycielem i redaktorem prowadzącym Wydawnictwa im. Grzegorza Przemyka, w którym publikował swoje zbiorki poezji. Od 1987 r. podjął aktywną działalność w Towarzystwie Miłośników Podlasia, by poprzez Towarzystwo upowszechniać kulturę niezależną. Towarzystwo Miłośników Podlasia, dzięki wsparciu środowiska niezależnego pisma siedleckiej opozycji „Metrum”, organizowało spotkania, odczyty historyczne, koncerty, seanse filmów z drugiego obiegu oraz wystawy. W 1989 roku zaangażował się w działalność Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, promując kandydatów z ramienia KO „S” na posłów i senatorów z woj. siedleckiego. Z powodu swej działalności Pan Edward Kopówka był inwigilowany, zatrzymywany na 48 godzin, a w jego domu przeprowadzano przeszukania.
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności