Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Obolewski Marek

Marek Mirosław Obolewski

ur. w 1946 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2023
Biogram
Marek Obolewski pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sekcji Krajowej Polskiego Związku Motorowego NSZZ „Solidarność” w Warszawie. 3 maja 1982 r. uczestniczył w nielegalnej manifestacji na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, podczas której inicjował wznoszenie okrzyków. 6 maja 1982 r. przeszukano jego mieszkanie i został internowany. Od 8 maja do 9 lipca 1982 r. był osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. Po jego opuszczeniu utrzymywał kontakty z przedstawicielami podziemia i kolportował wydawnictwa bezdebitowe. 
W latach 1982-1986 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem kontynuowania działalności związkowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN