Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łubian Wojciech

Wojciech Antoni Łubian

ur. w 1954 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Był działaczem NSZZ „Solidarność”. Od września 1980 r. wszedł w skład Zarządu Koła Zakładowego nr 63 NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. Po zdelegalizowaniu „Solidarności”, w okresie stanu wojennego, działał nadal w konspiracji, zajmując się m.in. kolportażem podziemnej prasy. Brał udział w protestach ulicznych, podczas których dochodziło do konfrontacji z ZOMO. 13 maja 1982 r. na wezwanie działających w podziemiu struktur „Solidarności” zorganizował na terenie fabryki strajk solidarnościowy, za co został dyscyplinarnie zwolniony i przez ponad 8 miesięcy pozostawał bez pracy – dochodząc swoich praw przed sądem.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów