Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Niemkiewicz Paweł

Paweł Maria Niemkiewicz

ur. w 1960 roku w m. Przemyśl
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2017
Biogram
Paweł Maria Niemkiewicz (1960-2014) na początku lat 80. był jednym z redaktorów pisma „Do rzeczy” Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu. W latach 1982-1985 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego należał do jednej z grup inicjatywnych tworzących nielegalne struktury opozycyjne na terenie Jarosławia. Pełnił funkcję kuriera dostarczającego literaturę bezdebitową z Krakowa do Jarosławia oraz łącznika pomiędzy nielegalnymi strukturami opozycyjnymi z terenu Krakowa i Jarosławia.
W marcu 1985 r. podczas próby zatrzymania Pawła M. Niemkiewicza na terenie dworca PKP w Przemyślu funkcjonariusze SB przejęli znaczną liczbę publikacji bezdebitowych. Na podstawie zarzutów sformułowanych w związku z tymi okolicznościami został on zatrzymany 26.03.1985 r. w Krakowie i tymczasowo aresztowany. W związku z prowadzonym śledztwem funkcjonariusze przeprowadzali przeszukania w jego miejscach zamieszkania w Jarosławiu i Krakowie. 8.05.1985 r. Sąd Rejonowy w Jarosławiu skazał go na karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz grzywnę w wysokości trzydziestu tysięcy złotych. Na wniosek Wydziału Śledczego SB Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Przemyślu objęty został również w latach 1985-1987 zastrzeżeniem wyjazdów do wszystkich krajów świata. W 1989 r. jako członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Jarosławskiej organizował prasę związkową i struktury związkowe przed wyborami do tzw. Sejmu kontraktowego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN