Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Hejcz Barbara
Barbara Zofia Hejcz
ur. w 1956 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 483/2017

Biogram

Barbara Hejcz w latach 1979 – 1980 była aktywną współpracowniczką organizacji antykomunistycznych takich jak: Wolne Związki Zawodowe – Wybrzeża, Komitet Obrony Robotników czy Studencki Komitet Solidarności. W sierpniu 1980 r. uczestniczyła w strajku na terenie Stoczni Gdańskiej, kolportując ulotki i pisma strajkowe, miesiąc później była współorganizatorką Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich na Uniwersytecie Gdańskim. 13 grudnia 1981 r. za swą działalność została internowana i osadzona w ośrodku odosobnienia w Strzebielinku, następnie w Bydgoszczy-Fordonie i Gołdapi, karę pozbawienia wolności odbywała do 29 kwietnia 1982 r. 
Po opuszczeniu ośrodka internowania nadal zajmowała się kolportażem podziemnych wydawnictw oraz pomocą rodzinom represjonowanych. 30 sierpnia 1982 r. ponownie została aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Po wyjściu na wolność 20 kwietnia 1983 r., nieprzerwanie zajmowała się kolportażem oraz działalnością antykomunistyczną, która kilkukrotnie skutkowała rewizjami oraz zatrzymaniami na 48 godzin.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji: