Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Leszczyński Stanisław
Stanisław Leszczyński
ur. w 1927 roku w m. Germakówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 145/2019

Biogram

Stanisław Leszczyński od 1.06.1981 r. pełnił funkcję radcy prawnego Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w Kępnie, gdzie zajmował się redagowaniem pism do urzędów, instytucji i zakładowych struktur „Solidarności”, w których krytykował władze państwowe i partię. 15.12.1981 r. został internowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, następnie – do 30.04.1982 r. – przebywał w ośrodkach odosobnienia Głogowie i Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1982–1984 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej