Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaczmarek Robert

Robert Józef Kaczmarek

ur. w 1947 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 134/2016
Biogram
Jako student Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie w 1966 r. sygnatariusz petycji w sprawie wolności informacji. Uczestnik protestów studenckich w Krakowie w marcu 1968 r.
Pracownik naukowy Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Od 1976 r współpracownik Komitetu Obrony Robotników. Współzałożyciel w 1977 r. krakowskiego Studenckiego Komitetu Solidarności. Inicjator powstania niezależnego ruchu wydawniczego w Krakowie. Założyciel i redaktor drugoobiegowego wydawnictwa Prywatna Inicjatywa Krakowska. Czynny w redagowaniu pisma „Merkuryusz Krakowski i Światowy”.
Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania struktur NSZZ „Solidarność” na AGH, członek uczelnianego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, a następnie przewodniczący Komisji Zakładowej związku. Członek Zarządu Regionu Małopolska. Szef Sekcji Informacji, koordynator sieci kolportażu wydawnictw związkowych (sieć ABC), zaangażowany w redakcję „Gońca Małopolskiego”. Członek Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Krakowskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki. Delegat na I Krajowy Zjazd „Solidarności” w Gdańsku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Rzeszowie – Załężu. Z uwagi na stan zdrowia przeniesiony do szpitala więziennego w Krakowie przy ul. Montelupich, a następnie do szpitala otwartego celem umożliwienia przeprowadzenia leczenia oraz poddania operacji. W marcu 1982 r. zbiegł ze szpitala.
Pozostając w ukryciu zaangażowany w powołanie struktur podziemnej „Solidarności” w Krakowie, skupionych z czasem w Międzydzielnicowym Komitecie Solidarności w Krakowie. Zaangażowany w redagowanie podziemnej „Kroniki Małopolskiej”. 
Od 1983 r. na emigracji we Francji wywołanej potrzebą specjalistycznego leczenia. Czynny przy nawiązaniu kontaktów pomiędzy podziemnymi strukturami „Solidarności” w Krakowie a francuskimi związkami zawodowymi. Autor tekstów ukazujących się w paryskiej „Kulturze”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej