Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jarosław Kraśnikow

ur. w 1959 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Jarosław Kraśnikow na przełomie lat 1978/79 kolportował czasopisma z Niezależnej Oficyny Wydawniczej „NOWA”. W grudniu 1981 r. podczas wprowadzenia stanu wojennego współpracował z zawiązującymi się strukturami podziemnej Solidarności. Organizował zbiórki pieniędzy oraz żywności dla osób internowanych oraz ich rodzin, które przekazywał do Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. Prowadził drukarnię matryc do ulotek i czasopism podziemnych. Do 1989 r. był kolporterem prasy bezdebitowej.  W drugiej połowie lat 80. Jarosław Kraśnikow organizował podziemne pokazy filmów na kasetach VHS oraz sprzedaż kaset magnetofonowych CDN. Brał udział w Mszach Świętych za Ojczyznę, organizował protesty na rzecz wolnej i niepodległej Ojczyzny. Był inwigilowany i zastraszany przez Służbę Bezpieczeństwa. Formą represji wobec Kraśnikowa było również powołanie w 1986 r. do odbycia 3-miesięcznego szkolenia wojskowego. Działalność antykomunistyczna  Jarosława Kraśnikowa trwała do 1989 r.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków