Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesław Leon Gajda

ur. w 1957 roku w m. Pilchów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 404/2013
Biogram
Od 1975 r. był pracownikiem Huty Stalowa Wola (HSW). Od września 1980 r. zasiadał jako członek w Komisji Wydziałowej Z-5 Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” HSW. Od 1983 r. był kolporterem nielegalnych wydawnictw, współpracował z Duszpasterskim Ośrodkiem Kultury Chrześcijańskiej oraz współorganizował pomoc dla potrzebujących w ramach sekcji Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. W październiku 1987 r. włączył się w działalność Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników HSW, za co był szykanowany w pracy. 31 marca 1988 r. został skazany przez Kolegium Rejonowe do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stalowa Wola za udział w nielegalnym zebraniu. W 1988 r. organizował i uczestniczył w strajkach w HSW. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy MO i SB. Posiadał zastrzeżenie wyjazdu za granicę Wydziału Śledczego WUSW w Tarnobrzegu w okresie od 25 kwietnia do 31 grudnia 1988 r. Nielegalną działalność kontynuował do 1989 r. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1988-1990.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej