Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Maćkowski Kazimierz
Kazimierz Ryszard Maćkowski
ur. w 1948 roku w m. Wołów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019

Biogram

Kazimierz Maćkowski był członkiem NSZZ „Solidarność” w Toruńskich Zakładach Przemysłu Nieorganicznego „Polchem”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową.
W związku z powyższym w latach 1982-1983 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa oraz został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwistów w 36 Łużyckim Pułku Zmechanizowanym w Trzebiatowie, gdzie przebywał od dnia 5 listopada 1982 r. do dnia 2 lutego 1983 r.
Niniejsze ćwiczenia wojskowe rezerwistów nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich, natomiast służyły odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją oraz stanowiły dotkliwą represję polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia i nie miały oparcia w obowiązującym porządku prawnym.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej