Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Waligóra Maciej

Maciej Alfred Waligóra

ur. w 1962 roku w m. Będzin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Pan Maciej Waligóra w latach 1982-1989 był aktywnym działaczem podziemia antykomunistycznego w Zagłębiu Dąbrowskim. Należał do konspiracyjnej struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność, która działała przy parafii pod wezwaniem św. Joachima  w Sosnowcu. 
Współpracował z drukarzami nielegalnych wydawnictw "Huty Katowice" w Dąbrowie Górniczej, których w okresie 1984-1989 zaopatrywał w papier, matryce i odczynniki chemiczne do sitodruku potrzebne do powielania takich pism jak „Tygodnik Mazowsze” czy „Regionalny Informator Solidarności - RiS”. W tym czasie uczestniczył także w kolportażu nielegalnych wydawnictw wśród załogi "Huty Katowice" w Dąbrowie Górniczej oraz w akcjach przerzutu prasy i książek tzw. II obiegu na teren Śląska i Zagłębia. 
Na przestrzeni lat 1982-1988 organizował w swoim mieszkaniu spotkania z działaczami Solidarności z terenu Będzina, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej oraz sosnowieckich kopalni. Wiosną 1989 r. organizował Dąbrowski Komitet Obywatelski Solidarność w Dąbrowie Górniczej, którego zadaniem było kierowanie lokalną kampanią wyborczą poprzedzającą wybory wyznaczone na dzień 4 VI 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków