Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Płońska Maria

Maria Helena Płońska

ur. w 1957 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 67/2018
Biogram
Maria Płońska, studentka Politechniki Gdańskiej, od końca lat 70. zaangażowała się w działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. W 1979 r. znalazła się w gronie założycieli i redaktorów pisma WZZ pn. „Robotnik Wybrzeża”. Ponadto zajmowała się kolportażem innych wydawnictw opozycyjnych („Opinia”, „Biuletyn Informacyjny”) W latach 1978-1979 współorganizowała niezależne obchody rocznicy wydarzeń grudniowych 1970 r. w Gdańsku. 7 sierpnia 1980 r. wraz z innymi działaczami opozycyjnymi (m.in.  B. Borusewiczem, J. Karandziejem, A. Gwiazdą) napisała i wydała odezwę wzywającą stoczniowców do obrony zwolnionej z pracy Anny Walentynowicz. Podczas strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. była sekretarzem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, a następnie organizowała biuro tłumaczeń dla dziennikarzy zagranicznych
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN