Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bojarski Jerzy

Jerzy Jacek Bojarski

ur. w 1955 roku w m. Zamość
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2016
Biogram
Od połowy lat 70-tych był związany z Ośrodkiem Duszpasterstwa Akademickiego przy klasztorze Ojców Dominikanów w Lublinie, którego członkowie oprócz działalności religijnej aktywnie prowadzili działalność opozycyjną polegającą na wydawaniu i kolportowaniu nielegalnych wydawnictw. Pan Jerzy Jacek Bojarski pełnił funkcję kierownika sekcji politycznej Duszpasterstwa. Po wprowadzeniu stanu wojennego udzielał pomocy materialnej osobom represjonowanym oraz ich rodzinom w Lublinie i Świdniku. Po ukończeniu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1984 r., został pracownikiem księgarni uniwersyteckiej gdzie zorganizował punkt kolportażu bezdebitowych wydawnictw, czasopism i innych materiałów propagandowych sygnowanych przez podziemną „Solidarność”. W latach 1976-1980 oraz 1982 -1984 władze zastrzegły mu możliwość wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN