Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bolesław Jan Olejnik

ur. w 1940 roku w m. Wola Kleszczowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. Decyzją o internowaniu z dnia 12.12.1981 r. został zatrzymany 13 grudnia 1981 r. i osadzony w ośrodku odosobnienia we Wronkach. Przebywał w więzieniach we Wronkach, Gębarzewie i Kwidzynie. Zwolniony został 20 listopada 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN