Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Bolesław Jan Olejnik
ur. w 1940 roku w m. Wola Kleszczowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. Decyzją o internowaniu z dnia 12.12.1981 r. został zatrzymany 13 grudnia 1981 r. i osadzony w ośrodku odosobnienia we Wronkach. Przebywał w więzieniach we Wronkach, Gębarzewie i Kwidzynie. Zwolniony został 20 listopada 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN