Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Antoni Alojzy Stusek

ur. w 1941 roku w m. Rudzica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014
Biogram
Pan Antoni Stusek w latach 1981-1989 aktywnie uczestniczył na terenie Jastrzębia-Zdroju w działaniach podziemnych struktur zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. 
W okresie stanu wojennego kolportował ulotki i nielegalne wydawnictwa. Brał udział w manifestacjach przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki oraz pod krzyżem upamiętniającym górników poległych w grudniu 1981 r. w czasie pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. 
W obliczu zmian ustrojowych zaangażował się w kampanię wyborczą poprzedzającą wybory wyznaczone na dzień 4 VI 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków