Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wierniewski  Józef
Józef Wierniewski
ur. w 1947 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 220/2016

Biogram

Józef Wierniewski był toruńskim nauczycielem współpracującym ze środowiskiem opozycyjnym. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzonej działalności. W roku 1982 był inicjatorem i realizatorem pomysłu składania w symbolicznych miejscach Torunia przy okazji święta Wszystkich Świętych wieńców i szarf upamiętniających ofiary stanu wojennego. Niniejsza akcja była powtarzana aż do roku 1985. Ponadto udostępniał swoje zabudowania mieszkalne na potrzeby druku podziemnego „Wydawnictwa Kwadrat”. Współorganizował sieci kolportażu ulotek w środowisku toruńskich nauczycieli.  W 1988 r. był jednym z twórców sekcji miejskiej i regionalnej pracowników oświaty NSZZ „Solidarność”.           

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

W. Polak „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003.