Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wierniewski Józef

Józef Wierniewski

ur. w 1947 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 220/2016
Biogram
Józef Wierniewski był toruńskim nauczycielem współpracującym ze środowiskiem opozycyjnym. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzonej działalności. W roku 1982 był inicjatorem i realizatorem pomysłu składania w symbolicznych miejscach Torunia przy okazji święta Wszystkich Świętych wieńców i szarf upamiętniających ofiary stanu wojennego. Niniejsza akcja była powtarzana aż do roku 1985. Ponadto udostępniał swoje zabudowania mieszkalne na potrzeby druku podziemnego „Wydawnictwa Kwadrat”. Współorganizował sieci kolportażu ulotek w środowisku toruńskich nauczycieli. W 1988 r. był jednym z twórców sekcji miejskiej i regionalnej pracowników oświaty NSZZ „Solidarność”.      
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • W. Polak „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003.