Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Olszewski Włodzimierz

Włodzimierz Władysław Olszewski

ur. w 1948 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 374/2016
Biogram
Oficer zawodowy 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno – Desantowej w Krakowie. Od lat 70. uczestnik spotkań środowisk legionowych i piłsudczykowskich w kościele kapucynów w Krakowie. Sympatyk Konfederacji Polski Niepodległej. W związku z powyższym szykanowany (w tym poddany przymusowemu leczeniu w szpitalnym oddziale psychiatrycznym), zaś po zatrzymaniu w lipcu 1982 r. w Michałowicach wraz z innymi uczestnikami marszu szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc, w dniu 30 sierpnia 1982 r. usunięty z wojska. 
W kolejnych latach uczestnik marszów szlakiem I Kompanii Kadrowej (w 1984 r. zatrzymany w Jędrzejowie i ukarany grzywną). Od 1987 r. członek Konfederacji Polski Niepodległej. Szef Okręgu KPN w Nowym Sączu. Czynny w Komitecie Obywatelskim. Brał udział w reaktywowaniu Związku Strzeleckiego „Strzelec”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej