Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gawlikowska Ewa
Ewa Gawlikowska
ur. w 1946 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 20/2018

Biogram

Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracowała z podziemnymi strukturami „Solidarności”, działającymi w Okręgu Krakowskim Związku Polskich Artystów Plastyków. Zaangażowana w kolportaż prasy podziemnej oraz samodzielnie przepisywanych ulotek. Od 1983 r. w piwnicy jej domu umieszczono powielacz, na którym drukowano prasę podziemną, m. in. „Aktualności”. 
Od 1984 r. związana z Konfederacją Polski Niepodległej. Zaangażowana w druk i kolportaż wydawnictw KPN. 
Uczestniczka zjazdu założycielskiego Polskiej Partii Socjalistycznej w dniu 15 listopada 1987 r. w Warszawie. Weszła w skład Okręgowego Komitetu Wykonawczego PPS w Krakowie, zaś od października 1988 r. w Komitecie Założycielskim Organizacji Terenowej PPS w Nowej Hucie. Zaangażowana w redakcję i druk pism PPS, m. in. „Robotnika Polskiego” oraz „Naprzodu”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN