Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Kazimierz Mordaszewski
ur. w 1960 roku w m. Kamionka Nowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 154/2012

Biogram

Był studentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Działał w powstałym we wrześniu 1980 r. Niezależnym Zrzeszeniu Studentów UMK. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną w zdelegalizowanych strukturach toruńskiego NZS. Zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw oraz ulotek. Do 1985 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej