Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Brylik Władysław
Władysław Brylik
ur. w 1941 roku w m. Radomsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 132/2017

Biogram

Władysław Brylik w pierwszej połowie lat 80. był zaangażowany w działalność opozycyjną na terenie Radomska. W 1980 r. organizował i uczestniczył w protestach na terenie Zakładów Przemysłowych „Komuna Paryska”, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Wydziałowej Komisji NSZZ „Solidarność”. Brał udział w kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz w zbiórkach pieniędzy przeznaczonych na działalność organizacji podziemnych. W 1981 r. został przeniesiony na mniej płatne stanowisko, a w 1983 r. dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Problemy z podjęciem nowego zatrudnienia doprowadziły do pogorszenia jego stanu zdrowia, co w efekcie spowodowało skierowanie na rentę inwalidzką.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków