Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Kukułka

ur. w 1945 roku w m. Ropczyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
Jan Kukułka w 1968 r. uczestniczył w wiecu studenckim w Szczecinie za co został pobity przez funkcjonariuszy MO. W 1979 r. p. Jan Kukułka dostarczał pracownikom Portu Szczecin ulotki o treści antykomunistycznej. 
W sierpniu 1980 r.  został członkiem Komitetu Strajkowego w Porcie Szczecińskim odpowiedzialnym za organizowanie wyżywienia strajkującym robotnikom. Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r., Jan Kukułka pozostał członkiem podziemnej struktury „Solidarności”. Zajmował się wówczas kolportowaniem podziemnej prasy oraz rozwieszaniem plakatów o antysystemowych treściach. Za podziemną działalność p. Jan Kukułka był wzywany na przesłuchania do KW MO w Szczecinie. Ponownie Jan Kukułka wziął udział w strajku na terenie Portu Szczecińskiego w dniach od 17 sierpnia do 3 września 1988 r. Również wtedy zajmował się aprowizacją strajkujących portowców.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków