Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Korowajczyk Władysław

Władysław Bohdan Korowajczyk

ur. w 1934 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 280/2016
Biogram
Od 1985 r. był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej Obszaru III Łódź. Na potrzeby działalności konspiracyjnej udostępniał swój samochód osobowy, uczestniczył w manifestacjach, przechowywał w swoim mieszkaniu podziemne wydawnictwa.
Po utworzeniu Polskiej Partii Niepodległościowej wraz z częścią łódzkich działaczy KPN przyłączył się do tej inicjatywy. Uczestniczył w organizowanych uroczystościach rocznicowych, Mszach za Ojczyznę i manifestacjach. Brał udział w spotkaniach z kierownictwem partii w Łodzi i w Warszawie, kolportował ulotki oraz pisma podziemne. 
Będąc osobą niepełnosprawną (utracił wzrok w wyniku urazu, którego doznał w trakcie pobicia w 1975 r.) korzystał z pomocy współpracowników w pisaniu artykułów do prasy podziemnej m.in. do pisma „Przedświt”. W 1989 r. był uczestnikiem III Krajowego Zjazdu Konfederacji Polski Niepodległej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN