Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szarkowicz Bolesław

Bolesław Szarkowicz

ur. w 1935 roku w m. Lichwin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Zaopatrzeniowiec w Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Krakowie. Uczestnik „Czarnego Marszu” w Krakowie w dniu 15 maja 1977 r. po śmierci Stanisława Pyjasa.
Od września 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego w strukturach podziemnych związku. Uczestnik manifestacji, kolporter wydawnictw drugoobiegowych, uczestnik akcji pomocowych na rzecz represjonowanych. 
Zatrzymany podczas manifestacji w dniu 13 października 1986 r. i ukarany grzywną. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • A. Gliksman, "Leksykon ludzi małopolskiej "Solidarności", t. 2, Kraków 2017