Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Osipów Andrzej

Andrzej Leon Osipów

ur. w 1953 roku w m. Osieczna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Andrzej Osipów w czasie strajków sierpniowych 1980 r. był członkiem Komitetu Strajkowego w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 12 w Gdańsku i jednocześnie łącznikiem z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym Stoczni Gdańskiej. Od września 1980 r. w NSZZ „Solidarność”, a także w okresie września-października 1980 r. wyznaczono go na członka komisji redakcyjnej Protokołu Uzgodnień Branżowych wynegocjowanego przez przedstawicieli zakładów pracy z Ministrem Komunikacji, następnie od stycznia 1981 r. został oddelegowany do pracy związkowej na stanowisku przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarności”. W lipcu 1981 r. został delegatem na Walny Zjazd Delegatów Regionu Gdańsk. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 15-17 grudnia 1981 r. był organizatorem strajku i przewodniczącym Komitetu Strajkowego w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych, który następnie został rozbity przez ZOMO. Aresztowano go 16 lutego 1982 r. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 9 kwietnia 1982 r. został skazany na cztery lata pozbawienia wolności i dwa lata utraty praw publicznych. Karę odbywał w Zakładzie karnym w Potulicach, z którego został zwolniony 1 kwietnia 1983 r. na mocy Aktu Łaski Rady Państwa. Odmówił podpisu, że nie powróci do działalności antykomunistycznej. W latach 1982-1989 był organizatorem i przewodniczącym Tajnej Komisji Zakładowej, a od 1983 r. przewodniczącym w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 12 (późniejszych Zakładach Budownictwa Kolejowego) oraz członkiem Tymczasowej Komisji Wykonawczej „Solidarności”. Zaangażowany w pomoc represjonowanym i ich rodzinom. 
W okresie 1983 -1990 współredaktor pisma „Solidarność Podziemia PBK/PRK”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji: