Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jacek Stanisław Prygiel

ur. w 1958 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pan Jacek Stanisław Prygiel od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji „Solidarności” kontynuował działalność w jej podziemnych strukturach. Zajmował się kolportował prasę bezdebitową na terenie miasta Radomia. Na zlecenie Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej pomagał w wykonaniu albumu fotograficznego, przedstawiającego zbrodnię katyńską. Później uczestniczył także w przygotowaniu podobnego albumu z pogrzebu księdza Jerzego Popiełuszki. Pan Jacek Stanisław Prygiel w 1987 r. wstąpił do radomskich struktur Konfederacji Polski Niepodległej i brał aktywny udział we wszystkich jej działaniach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków