Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Augustyński

ur. w 1944 roku w m. Bajkowce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2017
Biogram
Pan Zbigniew Augustyński od 1980 r. był zastępcą przewodniczącego Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. W 1981 r. podjął pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Rybniku, Oddział w Żorach, gdzie kontynuował działalność opozycyjną, m.in. sporządzał i kolportował ulotki o treści antypaństwowej. 
W listopadzie 1981 r. został aresztowany i do kwietnia 1982 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach, a następnie Bytomiu. Od 11 do 21 kwietnia 1983 r. został ponownie osadzony w areszcie, a następnie skazany na karę 1 roku więzienia w zawieszeniu oraz karę grzywny. W 1984 r. wyemigrował do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej