Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kohut Ryszard
Ryszard Zdzisław Kohut
ur. w 1963 roku w m. Główczyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019

Biogram

Pan Ryszard Kohut w 1984 r. włączył się w działalność grupy Oporu Społecznego wchodzącej w skład Jastrzębskiej Delegatury RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Brał udział w akcjach protestacyjnych i kolportażu ulotek. 
W sierpniu 1988 r. wziął udział  w strajku w KWK „Moszczenica”, wszedł w skład komitetu strajkowego, kierował zabezpieczeniem kopalni i rozmieszczeniem wart. 
Po strajku działał  w centrum pomocy strajkującym poddawanym represjom, sam został zwolniony z pracy za udział  w strajku i pozostawał bez pracy od września do listopad 1988 r. 
W 1988 r. wszedł również w skład Tymczasowego Komitetu Założycielskiego przy KWK „Moszczenica”. W styczniu 1989 r. wraz z innymi osobami manifestował przed ambasadą Czechosłowacji w Warszawie z transparentem o treści „Jan Palach symbol wolności” i okrzykami „Solidarność z praską wiosną”. Postępowanie przed Kolegium ds. Wykroczeń za udział w manifestacji umorzono dn. 20 VI 1989 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN