Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wolnikowska Janina

Janina Wolnikowska

ur. w 1940 roku w m. Górzno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 136/2017
Biogram
Pani Janina Wolnikowska jako działacz NSZZ „Solidarność” w dniu 1 IX 1980 r. uczestniczyła w strajku pracowników Zakładu Pollena w Jastrzębiu-Zdroju, zorganizowanym w geście poparcia dla strajkujących górników. Pełniła wówczas funkcję przewodniczącej Komitetu Strajkowego. Następnie stanęła na czele Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” powołanego w Zakładzie Fryzjerskim Pollena w Jastrzębiu Zdroju. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracowała z jastrzębskimi strukturami podziemnymi, angażowała się w pomoc internowanym i ich rodzinom. 
W latach 1984-1988 należała do zespołu redagującego pismo pt. „OŚĆ” – był to biuletyn informacyjny Jastrzębskiej Delegatury NSZZ „Solidarność” Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Śląsko -Dąbrowskiego. Na przestrzeni lat 1984-1988 brała udział w kolportowaniu nielegalnych wydawnictw na terenie  miasta Jastrzębia-Zdrój. 
Była łączniczką podziemnych struktur w kontaktach między Warszawą a Jastrzębiem-Zdrojem. Udostępniała własne mieszkanie na skrzynkę kontaktową. 
Podczas strajków w sierpniu 1988 r. pełniła codzienne dyżury w tzw. sztabie strajkowym, który mieścił się w kościele pw. NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju, zajmowała się rozdziałem żywności dla strajkujących górników. 
W lutym 1988 r. brała udział w tajnym Zgromadzeniu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Ustroniu-Polanie. W latach 1988-1997 prowadziła w Jastrzębiu-Zdroju Koło Środowiskowe „OŚĆ NSZZ Solidarność”. 
W obliczu zmian ustrojowych w 1989 r. została członkiem Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” w Jastrzębiu Zdroju, którego zadaniem było kierowanie lokalną kampanią wyborczą poprzedzającą wybory do Sejmu i Senatu wyznaczone na dzień 4 VI 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów