Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Wincenty Bieniek

ur. w 1944 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2013
Biogram
Był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W sierpniu 1980 roku współorganizował dziesięciodniowy strajk w Fabryce Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach. Był członkiem Komitetu Zakładowego i zastępcą przewodniczącego Komisji Wydziałowej w FŁT „Iskra” w Kielcach. Ze względu na swoją aktywność został internowany 13 grudnia 1981 r. Był przetrzymywany w kolejno w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, Łupkowie Nowym, Załężu i w Uhercach. Wolność odzyskał 24 listopada 1982 r. W latach 1981-1983 był rozpracowywany przez Wydział V KWMO Kielce.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN