Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Dadacz

ur. w 1945 roku w m. Toczyska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 176/2017
Biogram
Zdzisław Dadacz od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Państwowym „Polmozbyt” we Wrocławiu. 
W okresie stanu wojennego zajmował się kolportażem ulotek, wydawnictw podziemnych, a także angażował się w udzielanie pomocy osobom represjonowanym. 
Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną został zwolniony z pracy w trybie dyscyplinarnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej