Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Moćko

ur. w 1936 roku w m. Zalezianka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Marian Moćko uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. Od września 1980 r. należał do „Solidarności”, był członkiem Komitetu Założycielskiego i przewodniczącym Komisji Wydziałowej. Po ogłoszeniu stanu wojennego brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej od 13 do 16 grudnia 1981 r. Ponadto organizował akcje protestacyjne, kolportaż ulotek i zbierał składki na pomoc rodzinom osób represjonowanych. Był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie i Kwidzynia w okresie od 12 maja 1982 r. do 9 grudnia 1982 r.
W latach 1983-1988 działał w podziemnej „Solidarności” w Stoczni Gdańskiej. Był współorganizatorem i członkiem Komitetu Strajkowego podczas strajków w maju i sierpniu 1988 r. odpowiedzialnym za straże strajkowe i zabezpieczenie stoczni.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności