Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gajewski Janusz

Janusz Piotr Gajewski

ur. w 1955 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2015
Biogram
Od 1982 r. był członkiem podziemnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Był współtwórcą Komisji Porozumienia Międzyzakładowego „Solidarność”, organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa funkcjonujące w Warszawie-Służewcu. Od 1984 r. kolportował w swoim zakładzie pracy- Warszawskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal” w Warszawie i do innych zakładów w Warszawie Służewcu wydawnictwa Międzyzakładowego Porozumienia „Solidarność”-„Unia” „Wolną Trybunę” i „Unię”, książki z drugiego obiegu, gazetki komisji zakładowych przedsiębiorstw budowlanych funkcjonujących w Warszawie-Służewcu, „Niezawisłość”- tygodnik Grupy Politycznej „Niezawisłość” oraz „Tygodnik Mazowsze”. W latach 1983-88 wykonywał prace drukarskie dla Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa. W 1984 r. organizował i zabezpieczał lokale, z których nadawano audycje „Radia Solidarność”. Współpracował z MRK „Solidarności” i MKK Wola. Od 1986 r. współpracował z „Solidarnością Walczącą”. W 1988 r. był sygnatariuszem wniosku złożonego w Sądzie o rejestrację NSZZ „Solidarność” w WPKSiUP „Mostostal” w Warszawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków